Horaris Nivell elemental

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Aquí hi ha especificat els diferents cursos del Grau Elemental que l'alumne ha de cursar o pot cursar.

Primer Curs
Llenguatge musical
Cant Coral *
Instrument

Horaris de Llenguatge Musical I A
Dimarts de les 17:30h a les 18:30h - Cristina Ferrer
Dijous de les 17:30h a les 18:30h - Marta Sarquella

Segon Curs
Llenguatge musical
Cant Coral *
Instrument
Música de Cambra
Conjunt Instrumental

Horaris de Llenguatge Musical II A
Dilluns de les 18:30h a les 19:30h - Carme Brugués
Dimecres de les 18:30h a les 19:30h - Marta Sarquella

Horaris de Llenguatge Musical II B
Dimarts de les 17:30h a les 18:30h - Marta Sarquella
Dijous de les 17:30h a les 18:30h - Cristina Ferrer

Tercer Curs
Llenguatge musical
Cant Coral *
Instrument
Música de Cambra
Conjunt Instrumental

Horaris de Llenguatge Musical III A
Dilluns de les 18:30h a les 19:30h - Cristina Ferrer
Dimecres de les 17:30h a les 18:30h - Marçal Aiguabella

Horaris de Llenguatge Musical III B
Dimarts de les 17:30h a les 18:30h - Carme Brugués
Dijous de les 17:30h a les 18:30h - Carme Brugués

Quart Curs
Llenguatge musical
Cant Coral *
Instrument
Música de Cambra
Conjunt Instrumental

Horaris de LLenguatge Musical IV A
Dimarts de les 18:30 a les 19:30 - Alèxia Cordón
Dijous de les 18:30h a les 19:30h - Carme Brugués

 

Bàsic

Horaris de LLenguatge Musical Bàsic I nous
Dimarts de les 18:30h a les 19:30h - Marta Sarquella

Horaris de LLenguatge Musical Bàsic II A
Dimecres de les 18:30h a les 19:30h - Marçal Aiguabella

Horaris de LLenguatge Musical Bàsic III A
Dimecres de les 17:30h a les 18:30h - Marta Sarquella

Preparatori

Horaris de LLenguatge Musical Preparatori
Pendent de dia i professor/a

 

****

Cant Coral:

  • El cant coral es pot fer des dels 4 anys i és opcional i molt recomanable.
  • Per tenir el currículum complert, s’haurà d’haver cantat com a mínim, durant tres cursos en la franja de nivell elemental amb la Coral Els Virolets, al grup de mitjans.

Música de Cambra i Conjunt Instrumental:

  • Des del segon curs d’instrument els alumnes poden formar part dels conjunts instrumentals.
  • També a partir del segon curs d’instrument, començaran la pràctica de Música de Cambra que es farà durant dos cursos de nivell elemental.

Aquestes disciplines son necessàries per poder tenir el Diploma de Nivell Elemental.

 

Instagram de l'Escola / l'Energia