Història

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

L’Escola de Música de Palafrugell té una llarga trajectòria en educació musical al poble de Palafrugell i comarca, ja que nasqué l’any 1967 i de llavors ençà tenint cura de fer arribar la música a amples sectors de la població tenint cura de la formació dels infants, joves, adults amb un pla d’estudis que permet acostar la música a qui ho vulgui des de la basant amateur fins a la possibilitat d’esdevenir professional.

llenguatgeTreballa en el sentit de que la música pugui ser un element quotidià i normal per a totes les persones que tinguin interès per conèixer-la des de ben petits i per a tots aquells que la curiositat se’ls hagi despertat una mica més tard. L’Escola de Música de Palafrugell està situada al centre del poble, al carrer Sant Joan 21-23 i te dos locals més que faciliten la ubicació de l’alumnat. És una escola de música Autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i forma part del Consell Escolar Municipal.

Està formada per un claustre de 29 professors que fan que sigui una escola gran i ben dotada pels professionals que la integren. Es poden estudiar tot tipus d’instruments de corda, vent, percussió, piano i totes les disciplines de formació integral des del punt de vista musical.

A partir dels 4 anys els nens i nenes poden començar a fer música a partir d’un treball de sensibilització i adquisició d’hàbits cap a la música. Quan tenen 6 anys comencen a treballar el llenguatge musical i a tocar algun instrument.

Durant els primers anys tenen contacte amb tos els instruments que poden aprendre a l’escola i d’aquesta manera van definint les seves preferències de cares a posteriorment triar el que pot ser el seu instrument; sempre compten amb el suport, consell i orientació dels professors o professores.

A partir dels 8 anys comencen l’etapa de Nivell Elemental que té una durada de quatre cursos, on fan llenguatge musical, instrument, cant coral, música de cambra i orquestra.
En acabar aquest període poden fer, si volen, a la mateixa escola de música, la prova d’accés a grau mitjà regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la qual els dona la possibilitat d’accedir al Nivell Professional i de validar crèdits d’ESO i Batxillerat.conjunt-vent

L’Escola de Música de Palafrugell és un centre docent on els alumnes poden cursar tots els estudis de Nivell Professional en educació musical, espai imprescindible per consolidar, ampliar i aprofundir els coneixements musicals apresos en el grau elemental i entrar en la vida musical d’una manera més completa de cares a poder esdevenir bons coneixedors de la música i futurs professionals, si aquest és el seu desig.

El bloc de Nivell Professional consta de sis cursos en els quals es segueix amb el llenguatge musical ampliat cap al camp de l’harmonia, l’anàlisi i la creativitat, instrument, música de cambra, orquestra, cant coral i un seguit de matèries optatives com poden ser: informàtica musical, historia de la música, cobla, acústica, so i noves tecnologies i un llarg etc.

A l’Escola de Música de Palafrugell es pot estudiar música moderna i jazz en la disciplina de harmonia, llenguatge modern, instrument, improvisació i combos. D’aquí han sortit grups ben variats en edats i estils i que gaudeixen amb la música d’una manera ben viva.

Cal remarcar els estudis de cant que tot i ser una via inclosa en els nivells elementals i professionals també hi ha molts alumnes que venen a estudiar cant pel sol gust d’educar la veu i gaudir cantant.

També ofereix la opció de cursar Mòduls d'Aprenentatge i d'Aprofundiment (A mida) per adults que volen conèixer la música i sobretot adquirir les eines necessàries per gaudir i esdevenir bons amateurs. Aquestes classes es fan individuals o col·lectives i son obertes a tothom que tingui aquest interès.

celloA més es fan cursos per estudiants joves o adults que vulguin aprofundir en l’estudi d’algun instrument, música de cambra, conjunt instrumental o orquestra, sense seguir un pla d’estudis concret de manera que poden escollir “música a la carta”.

Les disciplines de grup tot i ser un lloc de treball acurat i regular són uns espais on la música es viu des d’uns basant lúdica i de convivència, de manera que l’escola ofereix cant coral amb la coral “Els Virolets”, practica instrumental per mitjà dels conjunts de corda, conjunts de guitarres, conjunt de flautes travesseres, conjunts de vent i percussió i actualment la jove orquestra simfònica de Palafrugell.
Els alumnes fan música de Música de Cambra a partir del segon curs d’instrument, activitat que propicia el treball en grup i la practica amb altres instruments. Aquest grups son els encarregats de portar la música a la població i comarca sempre que es demana i de manera desinteressada.

Tots els estudiant d’instrument tenen la oportunitat d’assistir a les Master Class específiques que al llarg del curs ofereixen professors especialitzats.

És una escola oberta a tot tipus de musiques i receptiva a tota classe de disciplines que puguin enriquir la formació del col·lectiu format per tota la comunitat escolar, de manera que es participa en projectes entre diferents escoles de música, corals, orquestres en forma d’intercanvis ja siguin de Catalunya o de la resta d’Europa.

L’escola de música forma part de l’Associació Catalana d’Escoles de Música ACEM, i la coral Els Virolets del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya SCIC.

Hem participat en diversos Festivals Europeus de Joves Musics que organitza la Federació Europea d’Escoles de Música EMU; a Budapest, Barcelona, Tronheim, Berna, Malmö i Copenhagen ja sigui en formació coral o instrumental. Hem portat a cap diferents projectes europeus amb escoles de música de Bèlgica, Itàlia, França, Alemanya i Polònia.

A l’estiu l’escola és oberta i ofereix cursos d’estiu adequats a les demandes de l’alumnat i fa un seguiment a tots els estudiants d’instrument a fi de que no estiguin un període de temps massa llarg sense supervisió per part del professor. El curs comença al mes d’octubre i acaba al mes de juny.

Instagram de l'Escola / l'Energia