Trasllat d’expedient

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Els alumnes d'un Conservatori o Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música, ja sigui de Catalunya o d'una altra comunitat autònoma, poden sol·licitar un trasllat d'expedient per cursar els estudis de grau professional al Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de l’Escola de Música de Palafrugell.

Els trasllats d'expedients es poden sol·licitar per part dels alumnes interessats des de mitjans de març fins a mitjans de setembre. Cal notificar a l’actual Conservatori o Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de Música que es vol fer un trasllat d'expedient per al curs vinent i sol·licitar un Certificat d’estudis on figurin les assignatures cursades fins al moment. Cal presentar-lo i omplir el formulari de trasllat d’expedient al despatx de secretaria del Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de l’Escola de Música de Palafrugell i fer efectiu el pagament de matrícula.

Instagram de l'Escola / l'Energia