Programa d'estudis

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Les assignatures del currículum poden ser comunes a totes les especialitats, d’especialitat o optatives, que són les que determina el centre amb les hores de lliure disposició.

Segons el pla d'estudis de cada instrument, i d’acord amb la normativa, l'estudiant ha de cursar els següents continguts:

-Assignatures Comunes, comunes a totes les especialitats
 • Instrument
 • Llenguatge musical
 • Harmonia clàssica

-Assignatures d'Especialitat, d’acord amb l’instrument principal
 • Conjunt
 • Música de cambra
 • Orquestra
 • Cor

-Assignatures Optatives, permeten a l’alumnat personalitzar el seu pla d'estudis
Entre les assignatures optatives, almenys hi ha d'haver les següents:
 • Educació corporal
 • Història de la música
 • Música i noves tecnologies


Les especialitats dels ensenyaments professionals de música impartides al Centre Autoritzat d’Ensenyaments Artístics Professionals de l’Escola de Música de Palafrugell, L'Energia, són:
 • Instruments de l'orquestra
 • Instruments polifònics
 • Instruments de la música moderna i el jazz
 • Instruments tradicionals
 • Àrea de cant


Àrea d’instruments de l’orquestra
Especialitats:Àrea d’instruments polifònics
Especialitats:


Àrea d’instruments de la música moderna i jazz
Especialitats:


Àrea d’instruments tradicionals
Especialitats:


Àrea de cant
Especialitat:

Instagram de l'Escola / l'Energia