Descripció

Buscar

facebooktwitterInstagramgwido

Els ensenyaments de música es fonamenten en dos tipus d’oferta formativa diferent: una reglada, que compren diversos graus i té un nivell d’exigència elevat en funció de la finalitat de facultar per a la pràctica professional, i una altra de no reglada, per a aquelles persones que volen assolir un nivell de coneixements adequats, des de la iniciació fins a l’aprofundiment de l’aprenentatge musical.

Els ensenyaments elementals i no reglats s'imparteixen en escoles de música i els ensenyaments professionals i superiors, ensenyaments reglats, s'imparteixen en conservatoris i centres professionals.

Els ensenyaments de grau professional proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificació dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los per estudis superiors.

Els ensenyaments professionals 
de música s’estructuren en sis cursos acadèmics i per accedir-hi cal superar una prova específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés es pot fer a primer o a qualsevol dels altres cursos.

Aquests estudis capaciten per aconseguir una expressió musical de qualitat, coneixent i dominant els aspectes fonamentals del llenguatge musical i l'harmonia, desenvolupant la tècnica instrumental, capacitat per saber-la adequar a les exigències tècniques i interpretatives, desenvolupant l'oïda interna com a base de l'afinació, l'audició harmònica, la creació i la interpretació, adquirint capacitat d'anàlisi i valoració de la qualitat musical, cultivant un caràcter artístic propi que permeti la interpretació individual i col·lectiva, a partir del coneixement del patrimoni musical.

El límit de permanència en els ensenyaments professionals de música és de vuit anys per a qui accedeix al primer curs; set anys per a qui accedeix al segon curs; sis anys per a qui accedeix al tercer curs; cinc anys per a qui accedeix al quart curs; quatre anys per a qui accedeix al cinquè curs, i tres anys per a qui accedeix al sisè curs. No es pot romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en el cas de sisè.

Els alumnes que superin els ensenyaments d’aquesta etapa obtindran el títol professional de música, en què constarà l’especialitat cursada.

Les persones que superen els ensenyaments professionals de música poden accedir als ensenyaments artístics superiors, si superen la prova d'accés corresponent.

Instagram de l'Escola / l'Energia